Kök Hücre

Kök hücreler, diğer hücre türlerine farklılaşabilen hücrelerdir ve aynı tür kök hücrelerin çoğunu üretmek için kendi kendilerini yenileyebilirler.
Kök hücrelerin bu eşsiz özelliği, onların hasarlı doku ve organların onarımında kullanılmasına olanak sağlar.
Dönüşebilme yeteneğine göre kök hücreler  3 gruba ayrılır: Totipotent, Pluripotent, Multipotent

Pluripotent hücreler tüm dokulara dönüşebilmekte olup multipotent hücreler belirli bazı dokulara dönüşebilmektedir.