Mezenkimal Kök Hücre

Vücuttakiçeşitli dokularda (yağ dokusu, kemik iliği, göbek bağı vb.) bulunan fonksiyonelolarak herhangi bir hücre tipine farklılaşmamış kök hücre topluluğudur. Kökhücreler; vücutta ihtiyaç duyulduğunda çoğalabilen, farklı görevlere sahiphücrelere dönüşebilen, hasarlı dokulara göç etme yeteneğine sahiptirler.

Mezenkimal kök hücreler evcil hayvanınızıntedavisinde hedef bölgeye yapılan uygulama ile büyüme faktörlerini sağlayarak, enflamasyonu azaltarak, bağışıklık sisteminimodüle ederek ve yaralı dokuyu güçlü ama doğal bir şekilde yenileyerek vücudunkendisini iyileştirmesini sağlar.

  Mezenkimal KökHücre Tedavisi

KökHücre Tedavisi tamamen doğal bir terapidir- vücudun modern teknolojiden sadecebiraz yardım alması ile kendini iyileştirmesi.
Terapi,dünyada birçok köpek, kedi, at üzerinde başarıyla uygulanmıştır.

Tedaviallojenik ve otolog olarak iki farklı şekildeuygulanır. 


Üretim Sürecimiz

                                    1                                                                            2
                                                  

                Y dokusu numunesinin alınması                                             Numunelerin VETSTEM laboratuvarına ulaştırılması                                    3                                                                                4

                                                  

Dokudan izole edilmiş mezenkimal kök hücre elde edilmesi                                 Toksikolojik ve karakteristik analizlerden                                                                                                sonra ürünün veterinehekime ulaştırılması ve uygunlanması

FarklıHayvanlardaki Endikasyonlar

üGözHastalıkları
üKalpHastalıkları
üSinirSistemi Hastalıkları (Distemper)
üFIP(Kuru Form)
üOtoimmün Hastalıklar (Alerji)
üDental Hastalıkları (Gingivostomatitis )
üOmurilikYaralanmaları
üEklemHastalıkları (Osteoartrit , Displazi)
üDeriHastalıkları (Alopecia, Atopik Dermatit, Yanık ve Yaralar )
üBöbrekHastalıkları
üKaraciğerHastalıkları (Siroz)
üKırıkOlguları
üİnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları

 Atlarda;

üEklemhasarı onarımı
üDokuonarımı
üTendon ve Ligament Hasarı Onarımı
üİmmünomodülasyon
üİnflamasyonun azaltılması