Misyon

Moleküler genetik ve araştırma  alanında ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak en yüksek kalitede ürün üretmek ve hizmet sunmak, Sağlık gıda ve tarımsal biyoteknoloji alanlarında, üniversiteler İle bir araya gelerek Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak, ileri teknolojilerin gelişmesini ve ülkenin uluslararası rekabet gücünün arttırılmasını sağlamak, Moleküler genetik alanında çalışan paydaşlar arasındaki işbirliğini en üst düzeye çıkartarak araştırma çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamak, elde edilen sonuçların ekonomik değere dönüşmesine yardımcı olmak, Sağlık alanındaki genomik uygulama hizmetlerini sürekli geliştirerek, yeni teknolojiler kullanımına yardımcı olarak ülkemizede daha ekonomik koşullarda çalışma ve üretme fırsatları yaratmak, tüm çalışanların eğitim ve yaşam kalitesini artırarak çalıştığımız alanlarda bilgi üreten ve paylaşan bu şekilde ülkemiz gelişimine destek sağlayan kurum olmaktır.